Hållbart samhälle

  Vi arbetar aktivt för ett mer hållbart samhälle

  På Trivector tar vi hållbar utveckling på största allvar. Vi arbetar aktivt för ett hållbart samhälle och hållbar utveckling, både externt och internt. Externt arbetar vi med forskningsinsatser, produkter, tjänster, föredrag, strategier etc. som medverkar till att skapa mer hållbara lösningar åt våra uppdragsgivare.

  Internt arbetar vi med olika insatser för att minska vår egen miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av vår miljöpolicy och vårt certifierade ledningssystem.

  Miljö- och kvalitetscertifierade

  Vi är miljöcertifierade sedan december 2001. Gällande certifikat är enligt ISO 14001:2015. Sedan februari 2004 är vi också kvalitetscertifierade. Gällande certifikat är enligt ISO 9001:2015.

  Hållbarhetstänk i alla uppdrag

  Omtanken om det hållbara samhället finns med i alla uppdrag, och hos alla Trivectorbolag. Verksamhetskonsulterna på Trivector LogiQ stödjer till exempel globala företag med utveckling och framtagning av deras hållbarhetsstrategier. Konsulterna på Trivector Traffic har aktivt valt att enbart arbeta med hållbara trafik- och transportsystem. Vi har därför stora möjligheter att påverka miljöutvecklingen i positiv riktning genom våra uppdrag, som ofta inbegriper att sprida nya metoder, ny kunskap och ny teknik.

  Klimatneutral verksamhet

  Från och med år 2007 är hela vår verksamhet klimatneutral. Huvudfokus i Trivectors klimatarbete är att reducera utsläppen så mycket vi kan, bland annat genom att köpa in grön el, uppmuntra distansmöten och hållbara resor i tjänsten. För de utsläpp som ändå uppstår från verksamheten kompenserar vi genom att köpa utsläppsrätter från etablerade aktörer.

  Hållbarhetsredovisning

  Mer information

  Vill du veta mer om vårt interna miljöarbete, kontakta gärna

  Emma Lund

  Emma Lund

  Forskningsansvarig, fokusområdesansvarig styrmedel och ekonomi

  emma.lund@trivector.se

  010-456 56 30